สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าแถวเคารพธงชาติในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าแถวเคารพธงชาติในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ออกกำลังกายทุกวันพุธ ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เช […]