ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน – 30กันยายน 2566)

12  กันยายน 2566  นายนพพร  เดชชิต  รองผู้อำนวยการสำนักง […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566