นายจิมจง ทองคำวัน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

คณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ไม่ทนต่อการทุจริต “ยึกหลักธรรมาธิบาล สุจริต เที่ยงธรรม”

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 6 พฤศจิกายน 2566

6 พฤศจิกายน 2566 นายนพพร  เดชชิต รองผู้อำนวยการสำนักงาน […]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติราชการเจตจำนงสุจริตและความร่วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายจิมจง  ทองคำวัน ผู้อำนวยการสำน […]