สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565ดร.นพพร  เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธาน จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และพบปะให้โอวาทข้าราชการในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกัน การทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่องความมีวินัย