ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3  กันยายน 2566  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกา […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2  กันยายน 2566  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกา […]

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายครุศึกษาภายใต้นวัตกรรม Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)