66446
ติดต่อเรา_ผ้าใบกันสาด

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ตั้งอยู่ที่ 190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6 ต่อ 23
 053-341744