โครงการจัดงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 สอบคัดเลือกตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566

9  กันยายน 2566  นายพัฒพงศ์  พวงทอง  ผู้อำนวยการสำนักงา […]