พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับ สถานศึกษาเครือข่ายแม่สอย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณ […]

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับ สถานศึกษาเครือข่ายโมคคัลลาน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณ […]

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับ สถานศึกษาเครือข่ายท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 2565

    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒน […]

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริตระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับ สถานศึกษาเครือข่ายท่าผา-เทพพนม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ถ่ายทำ VTR ประกาศเจตจำนงสุจริต ภาคภาษาอังกฤษ โดยครูต่างประเทศ ร.ร.ศรีจอมทอง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ […]

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับ สถานศึกษาเครือข่ายแม่นาจร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณ […]

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับ สถานศึกษาเครือข่ายกัลยานิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565

   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาค […]

พิธีลงนาม MOU การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริตและการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับ สถานศึกษาเครือข่ายอินทนนท์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภ […]

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริตระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับ สถานศึกษาเครือข่ายประจิมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภ […]

ประชุมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต และ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปี 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายเอกนรินทร์ โงนมณี รอง ผอ.สพป […]