สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประธานคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นายจิรเมธ จันทบูรณ์ และ นายวิริยะ วรายุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รองประธานคณะกรรมการฯ นำคณะกรรมการฯ จัดประชุมเพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมแม่ยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่