บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือน กันยายน 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 บุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากสภากาชาดไทยขาดแคลนโลหิต และต้องการโลหิตจำนวนมาก เพื่อรักษาผู้ป่วย COVID – 19 และผู้ป่วยอื่น ๆ ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ที่สภากาชาดไทยหรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในพื้นที่ต่าง ๆ โดยการบริจาคโลหิตจะทำให้ไขกระดูกผลิตเม็ดโลหิตใหม่ขึ้นมาแทนระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง