สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประชุม VIDEO CONFERENCE เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วย นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และนางสาวกัลยา วงค์วรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องสิริภูมิ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่