ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านแม่ศึก