ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านแม่ศึก

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”