ประกาศ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น ประจำอำเภอ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด