การประชุมและนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 นายนพพร เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชีย […]

การประชุมและนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอแม่แจ่ม ในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 นายเอกนรินทร์ โงนมณี รอง ผอ.สพ […]

การประชุมและนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอจอมทอง ในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 นายนพพร  เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชี […]

ประชาสัมพันธ์… สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง ฝากประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน ในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ และโรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดตามแนบ

ประชาสัมพันธ์ เรียนผู้บริหารสถาบันการศึกษา ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน พ.ศ. 2566 (รายละเอียดตามแนบ)

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นำโดย นายนพพร เดชชิต รอง.ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยนางสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ,นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี , น.ส.ดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มพัฒนาครูฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมแม่ยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566