ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ฝากประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี 2566 (รายละเอียดตามแนบ)