ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญร่วมอนุโมทนาและร่วมทำบุญถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)