วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางณัฐพร ดอกแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจอมทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจอมทอง/คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอจอมทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่