ประชาสัมพันธ์… ด้วย สพฐ.ฝากประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้ารับรางวัลบีซีจีของเอเปค ประจำปี 2566 รายละเอียดตามแนบ