สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ด้านความปลอดภัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 ด้านความปลอดภัย