ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านห้วยยา