ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียนยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) ของ โรงเรียนบ้านทุ่งแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ของโรงเรียนบ้านแม่นาจร ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านแม่นาจร