ประกาศ เอกสารประกวด โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย เรื่อง การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขต แผ่นดินไหว) โรงเรียน

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๖๑ ขนาด ๔ ห้องเรียนยกพื้นสูง (ในเขต แผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยสาขาดงสามหมื่น