สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ฝากประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชม 0017.3/ว13660 ลว 2 พฤษภาคม 2566

แนะนำสถานที่พัก ในพื้นที่อำเภอจอมทอง ที่ไม่ไกลจากสนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง 1 – 11 กิโลเมตร

แนะนำสถานที่พัก ในพื้นที่อำเภอจอมทอง ที่ไม่ไกลจากสนามสอ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เตือนผู้สมัครสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุแต่งตั้งได้

ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลจข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก

(เฉพาะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแ […]

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางณัฐพร ดอกแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจอมทอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจอมทอง/คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอจอมทอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมประกวด ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ต่อต้านทุจริต นโยบาย no gift policy 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ฝากประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี 2566 (รายละเอียดตามแนบ)

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญร่วมอนุโมทนาและร่วมทำบุญถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฝากประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต” โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ได้ที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ info@dra.mail.go.th ต้้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. (รายละเอียดตามแนบ)