ประชุมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  วันที่ 3 กันยายน 2564 นายนพพร เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดการประชุมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรับฟังข้อชี้แจงแนวทางการเบิกงบประมาณฯ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมสิริภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6