ประชุมชี้แจงการเสริมสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัวสังคมและสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนว และ School Health Hero

 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายนพพร เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วย นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา ศึกษานิเทศก์ นางณัฐพร ดอกแก้ว นักวิชาการศึกษา นางสาววนิดา ตุ่นติ๊บ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ และนายอำนาจ กิจเดช เจ้าหน้าที่ ICT ร่วมประชุมชี้แจงการเสริมสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการดูแลส่งเสริมนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมสิริภูมิ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่