สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัดที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัดที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

  1. ด้านผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นางรัชนี ต๊ะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแปะ
  2. ด้านผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ได้แก่ นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม