ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจต้านภัย COVID – 19

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางพรรณี กันใหม่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ผู้รับผิดชอบโครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดีร่วมแรงร่วมใจต้านภัย COVID – 19 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจต้านภัย COVID – 19 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting ทั้งนี้ มีผู้บริหารและคณะครูที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวของโรงเรียนบ้านขุนกลางร่วมรับฟังด้วย