ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๖๑ ขนาด ๔ ห้องเรียนยกพื้นสูง (ในเขต แผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยสาขาดงสามหมื่น