รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ