ประกาศโรงเรียนศรีจอมทอง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563