สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมติดป้ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในสถานที่ทำงาน เพื่อแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6