พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการ ตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับสถานศึกษาเครือข่ายท่าข้าม อำเภอจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2566