สพฐ. ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รายละเอียดดังแนบ)