ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง ประกาศรับสมัครการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 1-6 ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 -16.30น ณโรงเรียนจอมทอง โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดตามแนบ)