ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน(แห่งประเทศไทย)