ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการสำนั […]

ประชุมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 2/2566

11 ตุลาคม 2566 นายจิมจง  ทองคำวัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเ […]

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าพบ นายอำเภอจอมทอง เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายจิมจง  ทองคำวัน  ผู้อำนวยการสำ […]

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2)

3 ตุลาคม 2566 นายนพพร เดชชิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ […]

ประชุมคณะกรรมการอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 10/2566

29  กันยายน  2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา […]

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน – 30กันยายน 2566)

12  กันยายน 2566  นายนพพร  เดชชิต  รองผู้อำนวยการสำนักง […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

8  กันยายน 2566  นายพัฒพงศ์  พวงทอง  ผู้อำนวยการสำนักงา […]

ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 9/2566

30 สิงหาคม  2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเ […]

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงตำแหน่ง ผอ.สพป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

29 สิงหาคม 2566  คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตก […]

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานประชุมชี้แจงพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมแม่ยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6