ประชาสัมพันธ์การติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban@cmru.ac.th