สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมคณะกรรมการตรวจข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยนายจิรเมธ จันทบูรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นายวิริยะ วรายุ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และ นายนพพร เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำคณะกรรมการตรวจข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรวจสอบเนื้อหาการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตามตัวชี้วัดข้อย่อยทั้งสิ้น 43 ข้อโดยอิงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ตามคู่มือจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระบุไว้ ณ ห้องประชุมแม่ยะ