สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รณรงค์สร้างวินัย ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการขยะและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรในสำนักงาน ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและรู้จักการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ส่งเสริมให้บริเวณสำนักงานมีสภาพเเวดล้อมที่ดีและบริมาณขยะลดน้อยลง เอื้อต่อการปฎิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ได้อย่างปลอดภัย