ประชุมออนไลน์ด้วยระบบ VROOM สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปี 2564

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วย นางสาวนันทิยา วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวภาวิณี คำแผ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จัดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ VROOM เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปี 2564 แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ที่ร่วมโครงการฯ จำนวน 17 โรงเรียน โดยมีนายอดิเรก ตันเต่งผล รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร นายวีรศักดิ์ พงษ์ธัญญวิชัย รอง ผอ.ฝ่ายนวัตกรรม และนายบราลี ทุมกานนท์ ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพองค์กร บริษัท True Corporation ที่ได้มาพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่