สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยนายจิรเมธ จันทบูรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และนายวิริยะ วรายุ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจวิธีการและช่องทางในการตอบแบบออนไลน์ เพื่อวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผู้มารับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมวชิรธาร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่