สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บเพจ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายนพพร เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ให้แก่ธุรการทุกกลุ่มหน่วยงานในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เพื่อเผยแพร่บนเว็บเพจในกลุ่มที่รับผิดชอบ โดยมี นางสาวณัฐชา ทองตะเภานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เป็นผู้ให้ความรู้ในการจัดทำจดหมายข่าว ณ ห้องประชุมวชิรธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่