สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าแถวเคารพธงชาติในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 โดยร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ และร่วมกันกล่าว
ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6