สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ศึกษาดูงาน ITA ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นำโดย นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ นายวิริยะ วรายุ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำคณะบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1