สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม การวางแผนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำคณะผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ผ่านระบบสื่ออิเล้กทรอนิกส์เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามการวางแผนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสิริภูมิ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่