มอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มต่อเนื่อง (กสศ.)