สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประชุม Video conference ขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการศึกษา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบหมายให้ นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางกาiปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Video Conference