มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6