ขอเชิญชวนบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมประกวด ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ต่อต้านทุจริต นโยบาย no gift policy 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 6