ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียนยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) ของ โรงเรียนบ้านทุ่งแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)