พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการ ตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับสถานศึกษาเครือข่ายแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566